CỨU ĐẤT

Hãy trở thành Người bạn của Trái đất
Chỉ cần 10 phút mỗi ngày là bạn có thể góp phần giúp nâng cao nhận thức về việc bảo vệ đất này rất nhiều!

60 năm

Là thời hạn thế giới sẽ không còn đất canh tác.

800 triệu

Số người đang phải chịu cảnh đói.

Việt Nam

Là nước đứng thứ 5 trên thế giới về độ thiệt hại nặng nề của ảnh hưởng khí hậu

52 phần trăm

Diện tích đất nông nghiệp trên thế giới đã bị thoái hóa. Sản lượng lương thực có thể giảm 30% trong 20 năm tới nếu việc đất đang tuyệt chủng không được ngăn chặn.

Cứu Đất là một phong trào toàn cầu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đất, tập hợp mọi người từ khắp nơi trên thế giới đứng lên bảo vệ đất và hỗ trợ các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia đưa ra các chính sách và hành động nhằm tăng hàm lượng hữu cơ trong Đất có thể canh tác.

Một Cuộc Hành trình Cứu Đất

feature

30.000 km - 24 quốc gia

Sadhguru sẽ bắt đầu một hành trình hơn 30.000 km một mình lái xe máy vượt qua 24 quốc gia, từ Luân Đôn đến miền Nam Ấn Độ, từ ngày 21 tháng 3 để kết nối với các lãnh đạo trên thế giới, truyền thông và các nhân vật có ảnh hưởng.
Và đây chỉ là khởi đầu...

3.4 tỷ

Mục tiêu tổng số người mà chương trình Cứu Đất sẽ tiếp cận đến

Các tổ chức đồng hành

profil

Cứ mỗi 2 giây, có một diện tích cỡ một sân vận động đất trồng trọt bị biến thành sa mạc.

- Liên hợp quốc

CÙNG ỦNG HỘ

Phong trào cứu đất nhằm mục đích thu hút ít nhất 3,5 tỷ người trên toàn cầu tham gia vào vấn đề Sức khỏe của đất.
Từ đó, họ sẽ hỗ trợ các nhà lãnh đạo của mình trong việc thiết lập các chính sách và hành động để đảm bảo hàm lượng hữu cơ tối thiểu là 3% trong đất có thể canh tác trên toàn cầu.

Sự tham gia của bạn là điều cần thiết để phong trào này đạt được quy mô và tác động thiết thực.